Kallebäckstorn

KUND

Näpen kommunikationsbyrå.


Av Näpen kommunikationsbyrå med speciell inrikting på bygg och fastighetsbranschen fick vi som nätverksbyrå uppdraget att jobba fram en Logotyp och en visuell identitet med syfte att skapa intresse och försäljning för bostadsprojektet Kallebäcks Torn byggt av Stena Fastigheter i Kallebäck med sin formidabla utsikt över Göteborgsstad. Stena Fastigheter är ett av Sveriges ledande privata fastighetsbolag med ett välskött bestånd som bygger på långsiktigt och hållbart ägande. 

Läs mer
Dator
Utsikt
font
Logo