Ursvik

KUND

Näpen kommunikationsbyrå.

Genom Näpen kommunikationsbyrå med speciell inrikting på bygg och fastighetsbranschen fick Eufori som nätverksbyrå uppdraget att jobba fram en visuell identitet, konceptuella ideér och kommunikationslösningar samt webbplats. Detta i tätt samarbete med Näpen i syfte att skapa intresse och försäljning för bostadsprojektet Ursvik i Sundbyberg. Ursvik planeras och byggs med omtanke. Det handlar inte bara om husen, gatorna och parkerna, utan också om att uppmuntra människors gemenskap och omtänksamhet mot varandra. Ursvik har kommit långt i sin utveckling och idag bor det närmare 5 000 personer här. När området är färdigutvecklat kommer det att finnas ungefär 9 000 bostäder, med omkring 20 000 invånare.

Läs mer
Ursvik_logo_Start
Torg_Ursvik
Site_desktop
Ursvik Calibri
Ursvik_mönser
Uggla_mindre
skal