Vaktstugan

KUND

Wåhlins Fastigheter

Stabilt stående på  historisk militär mark uppför nu Wåhlin Fastigheter hela 450 bostäder i stadsdelen Ursvik med namnet Vaktstugan. Eufori fick uppdraget att jobba fram en mängd olika enheter för hela projektet som tar fasta på den militära bakgrund området har. Arbetet innefattar en visuell upplevelse genom logotype, prospekt, bofaktablad. Företaget är idag ett av Stockholms större privatägda fastighetsföretag, med ett hundratal fastigheter med cirka 3 000 lägenheter, 300 lokaler och ett antal garage, parkeringsplatser samt förråd. 

Läs mer
Svart ton logo
bild
cover
uppsalg_sharp
uppslag
fasad
monster
burk